İş Güvenliği Malzemesi Baş Koruyucular Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Önemli Madde

İş riskine bağlı olarak kullanacağınız iş güvenliği malzemeleri farklılık gösterecektir. Bunlardan biri de başınızı koruyacak olan baş koruyuculardır. Bu haftaki yazımızda baş koruyucuların neler olduğunu hangi standartları içerdiğini ve neden kullanmamız gerektiğini öğrenmeye çalışacağız.

1. Baş Koruyucu Nedir?

Başınıza düşebilecek nesnelerden, çarpmalardan, elektrik tehlikesinden, kimyasal madde sıçramalarından ve UV ışınlarından korumaya yönelik iş güvenliği malzemesidir. Baret, kep ve bone arayışı içerisindeyseniz kardelentekstil.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

2. Baş Koruyucuların Çeşitleri Nelerdir?

- Endüstride (inşaat, şantiye, madenler) kullanılan koruyucu baretler

- Saçlı derinin korunması için üretilen koruyucular (kepler, boneler, saç fileleri)

- Koruyucu başlıklar (normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları)

3. Baş Koruyucu Standartları Nelerdir?

EN 397: Bu standart, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini, deney yöntemlerini ve işaretlenmesi ile ilgili hususları kapsar. Bu standart da zorunlu özellikler ve isteğe bağlı özellikler bulunmaktadır. Zorunlu özellikler endüstride genel kullanımı olan baretlere uygulanır. İsteğe bağlı özellikler baret imalatçılarının belirtmesi ile standartta eklenmiş özelliklerdir. İş güvenliği malzemelerinden olan baretlerin kullanım amacı çalışanın başına düşecek cisimlerden ve bunların yol açtığı beyin hasarı ile kafatası kırıklarına karşı korumaktır. 

Mecburi Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

Şok absorpsiyonu 1 metre yükseklikten düşen 5 Kg’likobjenin baş kalıbına iletilen kuvveti 5,0 kN’dan daha büyük olmamalıdır.

Çok düşük sıcaklık: (-20ºC veya -30ºC): Baret, -20°C ± 2°C veya -30°C ± 2°C sıcaklıkta (hangisi uygunsa) 4 h ile 24 h arasında bekletilerek test edildiği yöntemdir.

Delinmeye karşı direnç: Düşürülen 3 Kg’lik kütlenin ucu baş kalıbının yüzeyi (kafa tası) ile temas etmemelidir

Çok yüksek sıcaklık (+150ºC)

Aleve karşı dayanım: Gövde malzemeleri alevin uzaklaştırılmasından 5 s geçtikten sonra alev etkisiyle yanma göstermemelidir.

Elektrik özellikleri: Bu şart, 440 V a.a.’ya kadar elektrik iletkeni ile kısa süreli kazaen temasta, baret kullanıcısını koruma amaçlıdır.

Yanal deformasyon: Baretin azami yanal deformasyonu 40 mm’yi, kalıcı yanal deformasyonu ise 15 mm’yi aşmamalıdır. Baret, çapraz (enine) sıkıştırma kuvvetlerine maruz bırakılır ve deformasyonlar ölçülür.

Ergimiş metal sıçraması: Ergimiş metalden dolayı delinmemelidir. Kendi esas düzlemine dik açıda ölçüldüğünde 10 mm’den büyük bir deformasyon göstermemelidir. Ergimiş metalin dökülmesi bittikten 5 s sonra alev emisyonu ile yanmamalıdır.

Ürün Bilgisi Ve İşaretleme:

EN 397: 2012 + A1: 2012 standardının şartlarına uyduğu iddia edilen her bir baret üzerinde, aşağıdaki bilgileri verecek şekilde dökümle veya basılarak yapılan bir işaret bulunmalıdır:

- Bu standardın numarası,

- İmalatçının adı veya tanıtım işareti,

- Üretim yılı ve üç aylık dönemi

- Baretin tipi (gösterilişi). Bu, hem gövdeye, hem de içliğe işaretlemelidir.

- Boyut veya boyut aralığı (cm). Bu, hem gövdeye, hem de içliğe işaretlemelidir.

- Gövde malzemesinin kısaltması (örneğin, ABS, PC, HDPE, vb.).

 

EN 182: Bariyerli kep, sanayide kullanılan darbe başlıklarına dair fiziksel kurallar, performans kuralları, deney metotları ve işaretleme kurallarını kapsar.

Bu standarda göre sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklar, kesiler ve derideki yaralanmalara neden olabilecek derecede şiddetli, sert ve hareketsiz cisimlerin çalışanların başına çarpma ihtimallerine karşı koruma sağlar.

Darbe Başlığındaki İşaretler: Bu standardın kurallarına uygun olduğu belirtilen her darbe başlığında, aşağıdaki bilgileri sağlayan kalıcı bir işaret bulunmalıdır.

- Bu standardın numarası,

- İmalâtçının adı veya tanıtıcı işareti,

- İmalât yılı veya üç aylık imalat periyodu

- Darbe başlığının tipi (imalâtçının gösterimi: Bu bilgi takılı olduğunda, gövde ve kuşak üzerine işaretlenmelidir.

- Büyüklük veya büyüklük aralığı (cm olarak); bu bilgi takılı olduğunda, gövde ve kuşak üzerine işaretlenmelidir.

EN 50365: Bu standart, alçak gerilim tesislerinde kulanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıkları kapsar.

Gereklilikler:

- 1000V.a.c ya da 1500V.d.c. potansiyel tehlikesi olan çalışma alanlarında kullanılan baretler içindir.

- Tüm baretler EN 397'ye uygun olarak gerekliliklere uymalıdır.

- Yalıtımlı baretler iletken hiçbir parça içermemelidir.

- Havalandırma delikleri (varsa) elektrikli parçalarla yanlışlıkla temasa izin vermemelidir.

EN 12492: Dağcılık Teçhizatı – Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

Gereklilikler:

- Darbe emilimi, dikey, yatay, önden, arkadan

- Delinme direnci

- Taşıyıcı parça (çene kayışı minimum 500 N'de serbest kalır)

- Taşıyıcı parçanın gücü: Çene kayışı maksimum 25 mm esneme gösterebilir

- Taşıyıcı parçanın etkililiği: Baret kafadan kaymamalıdır

4. Koruyucu Başlık Takmanın Önemi Nedir?

- İşverenler çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için iş kıyafetleri ve koruyucu donanımlar giymelerini sağlamak zorundadır. Aşağıdaki durumların meydana gelmemesi için çalışanların baş koruyucularını mutlaka kullanması gerekir.

- Yukarıdan enkaz, malzeme gibi nesnelerin işçilerin kafasına düşme durumu,

- Kriş, Kapı, Duvar gibi sabit nesnelere başın çarpma durumu,

- Elektrik akımına kapılma tehlikesine karşı

- Kirli ve tozlu işlerde ve işyerlerinde, saçı ve başı temiz tutmak; aynı zamanda dönen ve hareketli makine aksamından korunmak için kullanılır.

5. Baş Koruyucuların Kullanılması Gereken Sektörler Nelerdir?

Baş koruyucular inşaat, maden, şantiyeler, demir-çelik sanayi, tersaneler, köprü, tünel, sağlık, gıda, kaya ve toprak işlerinde tercih edilmelidir.

Siz de doğru iş elbisesi, iş ayakkabıları ve iş güvenliği malzemeleri arayışı içerisindeyseniz kardelentekstil.com.tr adresinden baş koruyucu, baret, kulaklık takılabilen baret, kulaklık takılabilen gözlük, bone ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.